3. Göğüs Hastalıkları Kliniği

Uzman Tabip (Göğüs Hast. ve TBC)
Uzm.Dr. SERTAN BULUT
Özgeçmiş İndir
Eğitim Görevlisi (Göğüs Hast.ve TBC)
PROF. DR. ÇİĞDEM BİBER
Özgeçmiş İndir

GENEL BİLGİLER: Kliniğimiz göğüs hastalıkları hastalarının tanı, takip ve tedavi hizmetlerinin yürütüldüğü, göğüs hastalıkları ve tüberküloz eğitiminin verildiği bir servistir.

Kliniğimizde 1,2,3 kişilik hasta odalarımız mevcuttur. Yatan hastalarımızın servise kabulü sırasında hasta ve hasta yakınına servis tanıtılarak uyumu sağlanmakta, hasta ve yakınlarının uyması gereken kurallar, ziyaret saatleri ve kuralları, el hijyeni, akılcı ilaç kullanımı, diyet, kahvaltı-yemek saatleri, tuvalet-banyo kullanımı, taburculuk, tıbbi cihaz kullanımı vb. eğitimler verilerek kayıt altına alınmaktadır.

Hastalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda doktoru tarafından sigara bıraktırma, ağrı, evde bakım polikliniklerine ve pulmoner rehabilitasyon merkezine yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Klinik hizmetleri 08:00-17:00 saatleri arası normal mesai, 17:00-08:00 saatleri arası nöbet hizmeti olarak yürütülmektedir.

Tüm alanların ve kişisel temizlik alanlarının temizliği temizlik planına uygun olarak yapılarak kayıt altına alınmakta ve enfeksiyon kontrolü sağlanmaktadır.

İhtiyaç halinde hastalarımızın psikolog ve sosyal hizmet uzmanı ile görüşmeleri sağlanarak destek ve yardım almaları sağlanır.

Taburculuk işlemleriniz sırasında kullanacağınız ilaçlar, diyetiniz, kullanacağınız tıbbi cihazlar, dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında eğitim verilmektedir.

HASTA POTANSİYELİ : Akciğer Kanseri, Astım, KOAH, İntertisyel Akciğer Hastalıkları , Pnömoni , Solunum Yetmezliği, Pulmoner Emboli, Plevral Sıvı gibi göğüs hastalıkları hastaları yatırılarak gerekli ileri tetkikleri yapılır. Bunlar; bronkoskopi, torasentez, plevra biyopsisi, arter kan gazı, non invaziv mekanik ventilasyon gibi girişimsel işlemlerdir. Ayrıca acil servise başvuran hastalar muayene edilir ve yatışı yapılır.

ODA SAYISI :Kliniğimizde 17 oda bulunmaktadır. Bu odaların 2 tanesi tek yataklı, 6 tanesi iki yataklı, 9 taneside 3 yataklıdır.

YATAK SAYISI : Kliniğimizde 41 adet yatakla hastalara hizmet vermekteyiz.

3A Kliniği

EĞİTİM GÖREVLİSİ 7363
UZMAN DOKTOR ODASI 7132
ASİSTAN ODASI 7131
HEMŞİRE ODASI 7130

3B Kliniği

EĞİTİM GÖREVLİSİ 7375
UZMAN DOKTOR ODASI 7132
ASİSTAN ODASI 7131
HEMŞİRE ODASI 7130
Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı: 18 - Toplam Görüntülenme Sayısı: 874