Akciğer Kanseri

Kanser; Hücrelerin, normal bölünme safhalarını kontrol eden mekanizmaların çeşitli nedenlerle bozulması sonucu kontrolsüz olarak bölünerek çoğalmalarıdır.
Kanser, başlangıç yerinden vücudun diğer bölümlerine yayılabilir ve uygun şekilde tedavi edilmezse ölümcül olabilir.
Primer akciğer CA, tüm kanser ölümlerinin %25 ini oluşturur. Akciğer CA erkeklerde kadınlara oranla iki kat daha fazla görülür fakat son yıllarda kadınlardaki görülme sıklığı da artmıştır.

Akciğer Kanseri Risk Faktörleri

 1. Sigara: Vakaların % 80-90’nında tütündeki karsinojenlere bağlıdır.
 2. Akciğer kanserinin gelişme riski sigara içmeye başlama yaşı dumanı içine çekme miktarı, günlük tüketilen paket sayısı ve kaç yıl içildiği ile ilgilidir.
 3. Yeni araştırmalar pasif sigara içicilerinde de görüldüğünü ortaya çıkarmıştır.
 4. Sigara içenler, içmeyenlere göre 10 kat fazla risk altındadır.
 5. Sigara bırakıldığı an bu risk azalır ve bırakılmasından ancak 15 yıl sonra hiç sigara içilmemiş gibi olur.
 6. Çevresel Etmenler: Kömür tozları, sigara dumanı vs.
 7. Endüstrivel Etmenler: Çalıştıkları yerlerde eter, asbest, nikel, gümüş gibi maddelere maruz kalanlarda risk daha fazladır.
 8. Genetik Faktörler
 9. Yaş;50 yaş üstü

Akciğer Kanserinde Belirti ve Bulgular

 1. Kronik Öksürük
 2. Sekresyonlu hale gelebilen kuru öksürük
 3. Wheezing
 4. Dispne
 5. Pnömoni veya bronşit gibi tekrarlayan enfeksiyonlar (akciğerin iltihabi hastalıkları)
 6. Derin nefes almakla ortaya çıkan göğüs ağrısı yada omuz ve kolda ağrı, kemik ağrısı, (metastaz   durumuna bağlı)
 7. Hemoptizi
 8. Ses kısıklığı veya ses tellerinin paralizisi
 9. Atalektazi
 10. İştahsızlık ve kilo kaybı,
 11. Kanlı yada paslı balgam
 12. Kitle (kanserin deri yada lenf düğümlerine yayılması nedeniyle oluşan boyun veya köprücük kemiği civarında elle hissedilen kitle )
 13. Nedeni ortaya konamayan ateş
 14. Nörolojik belirtiler (metastaz durumuna bağlı olarak bir bacak veya kolun uyuşması, baş dönmesi, göz kararması)
 15. Sarılık (deri ve gözlerin sararması )

Akciğer Kanserinde Tanı

 1. Balgam örneği incelemesi 
 2. Akciğer filmi ve tomografi
 3. Bronkoskopi
 4. Mediastinoskopi 
 5. Lenf nodülü biyopsisi
 6. Rutin lab. incelenmesi ( Karaciğer fonk.testi)
 7. Kemik iliği biyopsisi ( küçük hücreli CA’nın yayılıp yayılmadığını belirlemek için alınır.

Akciğer Kanserinde Tedavi
Cerrahi Tedavi;

 1. Büyük hücreli kanserlerde en etkili tedavidir. Tümörün tuttuğu alanın büyüklüne göre uygun cerrahi yöntem seçilir (segmental rezeksiyon, lobektomi vb. gibi).
 2. Özefagus tıkanıklığı, mediasten, göğüs duvarı ya da uzak metastazlar gelişmişse cerrahi tedavi uygulanmaz.
 3. Küçük hücreli karsinomların çoğunda da cerrahi tedavi uygulanmaz.

Radyoterapi; tümör hücrelerinin yüksek enerjili x-ışınları (röntgen ışınları) kullanılarak öldürülmeye  çalışıldığı yöntemdir.

 1.  Radyoterapi ayrıca cerrahiyle çıkartıla-mayarak geride kalan tümör hücrelerini öldürmek için de kullanılabilir.
 2.  Kanser hücreleri dışında normal hücrelere de zarar verebilir.
 3. Radyasyonun yan etkilerini en aza indirmek ve toplam dozu yüksek tutabilmek için tedavi genellikle bölünerek yapılır.
 4. Cerrahi müdahale yapılamayan küçük hücreli olmayan karsinom vakalarında tedavi edici tek yoldur.
 5. Verilecek radyasyon dozu akciğer parankim ve kalp dokusunun toleransına göre belirlenir.
 6. Küçük hücreli karsinomlarda, tekrarlama riskini azaltmak için kürden sonra uygulanır.
 7. Tüm kanser tiplerinin ilerlemiş dönemlerinde lokal bulguları (ağrı, tıkanıklık v.s.) hafifletmek için uygulanır.

Kemoterapi; Kanserli hücreleri öldürmek veya  kontrol altına almak için uygulanan ilaç tedavisidir. Tek bir ilaç kullanılabileceği gibi birkaç ilaç birarada kullanılabilir.

 1. Her hastanın tedavisi bilinen kemoterapi kurallarına göre planlansa da hastaya ve hastalığa göre değişiklikler gösterebilir.
 2. Hastanın ve hastalığın durumuna göre tek başına uygulanabileceği gibi cerrahi ve ışın tedavisi ile birlikte de uygulanabilir.
 3. Küçük hücreli akciğer karsinomlarının tüm evrelerinde uygulanır.
 4. En sık siklofosfamid, vinkristin, sisplatin ve vepesit uygulanır.
 5. Hastaya 2 yıl yaşam şansı verilir yaşam kalitesi değişmemekle beraber % 75-85 tedaviye yanıt verir.
 6. Küçük hücreli olmayan tümörlerde kemoterapi ile birlikte cerrahi uygulama yapılır.
 7. Kemoterapi sonrasında akut rahatsızlıklar daha fazla görülür.
 8. Son yıllarda ameliyatla çıkarılamayacak tümörler ameliyat öncesinde kürle küçültüldükten sonra çıkarılmaktadır.

Kemoterapinin amaçları

 1. Kanseri tedavi etmek; kanser hücrelerine ait bulguları tamamen ortadan kaldırmak.
 2. Kanseri kontrol etmek; kanserin yayılmasını önlemek ve büyümesini yavaşlatmak.

Kanserin neden olduğu belirtileri ortadan kaldırmak; bazı kemoterapi uygulamalarının temel amacı hastanın yaşam niteliğini yükseltebilmek için ağrı, bulantı ve kusma gibi belirtileri ortadan kaldırmak ya da hafifletmektir.

Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı: 6 - Toplam Görüntülenme Sayısı: 216