Allerji Kliniği

Yandal Asist. (İmmünoloji Alerji Hast.)
BUKET BAŞA AKDOĞAN
Özgeçmiş İndir
Eğitim Görevlisi (Allerji Hastalıkları)
FERDA ÖNER ERKEKOL
Özgeçmiş İndir
Uzman Tabip (İmmünoloji ve Alerji Hast.)
KURTULUŞ AKSU
Özgeçmiş İndir
Uzman Tabip (İmmünoloji ve Alerji Hast.)
İLKAY KOCA KALKAN
Özgeçmiş İndir
Uzman Tabip (İmmünoloji ve Alerji Hast.)
GÖZDE KÖYCÜ BUHARİ
Özgeçmiş İndir
Yandal Asist. (İmmünoloji Alerji Hast.)
ÖZLEM ÖZDEDEOĞLU
Özgeçmiş İndir

GENEL BİLGİLER: Allerjik hastalıklar konusunda hizmet veren az sayıda merkezden biri olan Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Allerjik Hastalıklar Kliniği 2006 yılında hastane bünyesinde ayrı bir ünite olarak kurulmuş, Ekim 2010 tarihinde ise Allerjik Hastalıklar Kliniği halini almıştır. Eğitim Araştırma Hastaneleri bünyesinde hizmet veren ilk allerjik hastalılar kliniği olma özelliğine sahiptir. Klinik, hasta hizmet sunumu yanı sıra allerjik hastalıklar eğitim kliniği olması nedeni ile önemli akademik merkezlerden biridir. Klinikte allerjik hastalıklar uzmanı yetiştirmeye yönelik olarak allerjik hastalıklar yan dal uzman eğitimi ve göğüs hastalıkları asistanlarına yönelik allerjik hastalıklar rotasyon eğitimi verilmektedir.

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Allerjik Hastalıklar Kliniği hasta hizmetleri açısından; poliklinik hizmetleri ve yatan hasta takip ve tedavisinin yapılabileceği şekilde organize edilmiştir.

Kliniğimizde bir eğitim görevlisi,bir doçent doktor ve bir yan dal asistanı bulunmaktadır. Kliniğimizde 2 adet ilaç test odası, 1 adet allerji test odası bulunmaktadır. Kliniğimizde 2 poliklinik hizmet vermektedir. Poliklinik 1 tarafında ilk geliş ve kontrol hastalarına, poliklinik 2 tarafında ise yatan hastalara , konsültasyon ve immünoterapi hastalarına hizmet verilmektedir. Allerji test odasında tüm allerji cilt testlerinin, immünoterapi uygulamalarının ve anti-IgE uygulamalarının ve solunum fonksiyon testi, bronş provokasyon testlerinin gerçekleştiği alandır.

Allerji ilaç test odası 1 tarafında ilaç testleri, allerji ilaç test odası 2 de ise tüberküloz hastaları ilaç test odası olarak ve yatan hasta müdahale odası olarak hizmet verilmektedir.

Kliniğimizde 2 kişilik hasta odalarımız mevcuttur. Yatan hastalarımızın servise kabulü sırasında hasta ve hasta yakınına servis tanıtılarak uyumu sağlanmakta, hasta ve yakınlarının uyması gereken kurallar, ziyaret saatleri ve kuralları, el hijyeni, akılcı ilaç kullanımı, diyet, kahvaltı-yemek saatleri, tuvalet-banyo kullanımı, taburculuk, tıbbi cihaz kullanımı vb. eğitimler verilerek kayıt altına alınmaktadır.

Hastalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda doktoru tarafından sigara bıraktırma, ağrı, evde bakım polikliniklerine ve pulmoner rehabilitasyon merkezine yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Klinik hizmetleri 08:00-17:00 saatleri arası normal mesai, 17:00-08:00 saatleri arası nöbet hizmeti olarak yürütülmektedir.

Tüm alanların ve kişisel temizlik alanlarının temizliği temizlik planına uygun olarak yapılarak kayıt altına alınmakta ve enfeksiyon kontrolü sağlanmaktadır.

İhtiyaç halinde hastalarımızın psikolog ve sosyal hizmet uzmanı ile görüşmeleri sağlanarak destek ve yardım almaları sağlanır.

Taburculuk işlemleriniz sırasında kullanacağınız ilaçlar, diyetiniz, kullanacağınız tıbbi cihazlar, dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında eğitim verilmektedir.

Allerji Kliniğinde Hangi Hastalar Takip Edilmektedir?

Klinik alerjik hastalık şüphesi veya tanısı olan 16 yaşından büyük erişkin hastalara hizmet vermektedir.

Bu hasta grubunu ağırlıklı aşağıdaki hastalıklar oluşturmaktadır;

 1. Astım
 2. Allerjik rinit (allerjik nezle)/ allerjik sinüzit
 3. Allerjik konjonktivit (göz allerjisi)
 4. Kronik öksürük
 5. Dermatit (egzemalar)
 6. İlaç alerjileri
 7. Gıda alerjileri
 8. Böcek allerjileri (arı allerjisi gibi)
 9. Ürtiker/anjioödem (kurdeşen)

Allerji Kliniğinde Hangi İşlemler Uygulanabilmektedir?

Alerjik hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli olan aşağıda belirtilmiş yaklaşımlarının tamamı klinik bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir. Tüm işlemlerin uygulanması doktor gözetiminde yapılmaktadır. Allerji kliniğinde çalışan hemşireler allerjik hastalıklar ile ilgili ileri düzeyde eğitim almış olup, allerji hemşireliği kursunu başarıyla tamamlamış ve solunum fonksiyon testleri için sertifika almışlardır.

Allerji deri testleri (prik test, intradermal test ve yama testleri)

 1. İlaç provokasyon (yükleme) testleri
 2. Gıda provoasyon (yüleme) testleri
 3. Solunum fonksiyon testleri
 4. Bronş provokasyon testi
 5. İmmünoterapi (allerji aşısı uygulama)
 6. İlaç desensitizasyonu (İlaç alıştırma tedavisi)
 7. Hasta eğitimi

ODA SAYISI :Kliniğimizde iki yataklı 4 oda bulunmaktadır.

YATAK SAYISI : Kliniğimizde 8 adet yatakla hastalara hizmet vermekteyiz.

EĞİTİM GÖREVLİSİ 7551
UZMAN DOKTOR ODASI 7565
ASİSTAN ODASI 7555
HEMŞİRE ODASI 7549
Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı: 33 - Toplam Görüntülenme Sayısı: 6552