Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Uzman Tabip (Anestezi ve Reanimasyon)
ALİ ALAGÖZ
Özgeçmiş İndir
Uzman Tabip (Anestezi ve Reanimasyon)
FATMA ÖZTÜRK YALÇIN
Özgeçmiş İndir
Uzman Tabip (Anestezi ve Reanimasyon)
GÜLAY ÜLGER
Özgeçmiş İndir
Uzman Tabip (Anestezi ve Reanimasyon)
GÜLŞAH YURTSEVEN
Özgeçmiş İndir
Eğitim Görevlisi(Anest.ve Reanimas.)
HİLAL SAZAK
Özgeçmiş İndir
Başasistan(Anest.ve Reanimas.)
MEHTAP TUNÇ
Özgeçmiş İndir
Uzman Tabip (Anestezi ve Reanimasyon)
MUSTAFA ÖZGÜR CIRIK
Özgeçmiş İndir
Uzman Tabip (Anestezi ve Reanimasyon)
SEMİH AYDEMİR
Özgeçmiş İndir
Uzman Tabip (Anestezi ve Reanimasyon)
İLHAMİ DEMİRKAPU
Özgeçmiş İndir
Uzman Tabip (Anestezi ve Reanimasyon)
RAMAZAN BALDEMİR
Özgeçmiş İndir
Uzman Tabip (Anestezi ve Reanimasyon)
GÜLER ERASLAN DOĞANAY
Özgeçmiş İndir
Yandal Asistanı (Yoğun Bakım)
AZRA ÖZANBARCI
Özgeçmiş İndir
Uzman Tabip (Anestezi ve Reanimasyon)
Uzm.Dr. ORAL MENTEŞ
Özgeçmiş İndir
Uzman Tabip (Anestezi ve Reanimasyon)
Uzm.Dr. SAADETTİN SEVİM
Özgeçmiş İndir

Ameliyathanede: Özellikle göğüs cerrahisi operasyonları için genel veya bölgesel anestezi uygulanmaktadır. Bu operasyonlar sırasında diğer invaziv girişimlerle birlikte çift lümenli endobronşiyal tüp, tek akciğer ventilasyonu ve jet ventilasyon uygulamaları yapılmaktadır. Operasyon sonrası ağrı tedavisi için epidural / paravertebral blok ve kateterizasyonlar uygulanmaktadır.

Havayolu tıkanıklıkları olan ve girişimsel bronkoskopi uygulanacak hastalara genel anestezi uygulamaları yapılmaktadır. Endobronşiyal ultrasonografi ve transbronşiyal iğne aspirasyonu planlanan hastalara sedasyon sağlanmaktadır.

Genel anestezi altında müdahele odasında: Yabancı cisim aspirasyonları veya biyopsi için rijit bronkoskopi planlanan hastalara genel anestezi verilmektedir.

Algoloji bölümünde: Akut postoperatif ağrı, kronik posttorakotomi ağrısı, özellikle akciğer kanseri ağrılarının takip ve tedavisi yapılmaktadır. Postoperatif dönemde epidural kateter, paravertebral kateter ya da hasta kontrollü analjezi yöntemiyle ağrı takip ve tedavileri yapılmaktadır. Diğer servislerde yatan ya da ayaktan takip edilen hastaların kanser ağrıları ile ilişkili tedavileri yapılmaktadır. Polikliniğe başvuran hastaların uygun endikasyonlar doğrultusunda epidural ve paravertebral blok, tetik nokta enjeksiyonu, interkostal blok, supraskapular blok gibi bazı girişimsel işlemler de yapılmaktadır.

Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde; İnvaziv / noninvaziv mekanik ventilatöre bağlı veya nazal oksijen alan hastaların medikal tedavisi, ventilatör takibi, ve girişimsel işlemleri yapılmaktadır. Tüm hastaneden gelen mavi kod çağrılarına gidilmektedir.

Diğer kliniklerde: Fiberoptik bronkoskopi veya radyolojik işlemler için sedasyon verilmektedir.

UZMAN DOKTOR ODASI 7233-7257
ASİSTAN ODASI 7235-7234
TEKNİSYEN ODASI 7236
Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı: 14 - Toplam Görüntülenme Sayısı: 627