Cerrahi 3

KLİNİK : GÖĞÜS CERRAHİSİ 3. KLİNİK

GENEL BİLGİLER : SERVİSİMİZ GÖĞÜS CERRAHİSİ HASTALARININ TANI, TAKİP VE TEDAVİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ, GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİMİN VERİLDİĞİ BİR SERVİSTİR.

HASTA POTANSİYELİ:AKCİĞER KANSERİ, MEDİASTENİN MALİGN VE BENİGN TÜMÖRLERİ, KİSTLERİ, BRONŞİEKTAZİ, PNÖMOTORAKS, HEMOTORAKS, PLEVRAL EFFÜZYON, KABURGA VE STERNUM TÜMÖRLERİ, TORAKS TRAVMALARI, PLEVRANIN MALİGN VE BENİGN TÜMÖRLERİ, ÖZOFAGUS VE TRAKEANIN BENİGN VE MALİGN HASTALIKLARI, DİAFRAGMA HASTALIKLARI, ÖZOFAGUS VE TRAKEOBRONŞİAL SİSTEM YABANCI CİSİMLERİ, GÖĞÜS DEFORMİTELERİ GİBİ GÖĞÜS CERRAHİSİ HASTALARI YATIRILIRAK GEREKLİ İLERİ TETKİKLERİ YAPILIR. BU HASTALARA TORASENTEZ, TÜP TORAKOSTOMİ, PLEVRA BİOPSİ, AÇIK AKCİĞER BİOPSİSİ, VATS İLE KAPALI PLEVRA VE AKCİĞER BİOPSİLERİ, RİJİT BRONKOSKOPİ VE ÖZOFAGOSKOPİ, FLEXİBLE BRONKOSKOPİ, TORAKOTOMİ, LOBEKTOMİ, PNÖMONEKTOMİ, SLEEVE REZEKSİYONLAR, TRAKEA VE ÖZOFAGUS REZEKSİYONLARI, DİAFRAGMA PLİKASYONU VE TAMİRİ, GÖĞÜS DUVARI REZEKSİYON VE REKONSTRÜKSİYONU, GÖĞÜS DUVARI ŞEKİL BOZUKLUKLARININ AÇIK VE KAPALI CERRAHİSİ (RAWİTCH, NUSS VE ABRAMSON AMELİYATLARI) GİBİ CERRAHİ İŞLEMLER UYGULANIR.

AYRICA ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALAR MUAYENE EDİLİR VE YATIŞI YAPILIR.

ODA SAYISI : Kliniğimizde 2 yataklı 5 odamız bulunmaktadır.

YATAK SAYISI : Kliniğimiz 10 yatakla hizmet vermektedir.

Op. Dr. Leyla Nesrin Üstün
Op. Dr. Pınar Bıçakçıoğlu
Op. Dr. S. Ş. Erkmen Gülhan

 

Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı: 19 - Toplam Görüntülenme Sayısı: 360