Dahili Yoğun Bakım Ünitesi 1

 
Yandal Asistanı (Yoğun Bakım)
Uzm.Dr. MEHMET RAŞİT AYTE
Özgeçmiş İndir

24 Kasım 2009 tarihinde Dahili yoğun bakım-1 ünitesi adı altında 2 izole oda, 8 normal yoğun bakım yatağı olmak üzere 10 yataklı yoğun bakım ünitemiz hizmete girmiştir. Hastaların bütün yaşamsal fonksiyonları ve bakımları 24 saat boyunca ekibimizce karşılanmaktadır. Dahili yoğun bakım-1 ünitesine, acil servisten, polikliniklerden, kliniklerden ve diğer hastanelerden transfer ile üniteye önceden bildirilerek kabul edilen hastalar yatırılır. Kliniklerden veya acil servisten konsültasyon istenildiğinde yerinde değerlendirme ve lüzum halinde acil ilk müdahale yapılır. Dahili yoğun bakım-1 ünitesine alınması uygun bulunan hastanın bekletilmeden, uygun transport koşulları sağlanarak ilgili servis doktoru ve hemşiresiyle yoğun bakıma transferi yapılır.

Dahili yoğun bakım-1 ünitesine, invaziv veya noninvaziv mekanik ventilasyon gereksinimi olan veya olabilecek akut solunum yetmezliği, KOAH akut alevlenme, ARDS, akut akciğer ödemi, ağır astım atağı, pulmoner tromboemboli, pnömoni, diffüz alveolar hemoroji, masif plevral efüzyon,bronşektazi, atelektazi, pnömotoraks, intertisyel akciğer hastalıkları, ekstra pulmoner solunum yetmezliği nedenleriyle ortaya çıkan solunum yetmezliği durumları, postpartum solunum yetmezliği, anaflaksi, CO zehirlenmesi, genel durumu bozulan koma, şok vb. tablodaki hastalar ve servislerde CPR uygulanıp yanıt alınan hastalar kabul edilir.

Dahili yoğun bakım-1 hastaları monitörize ve genellikle mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edilirler. Hekimler tarafından hastaların tanılarına uygun medikal tedavileri düzenlenir. Gerekli konsültasyonları istenir. Tüm laboratuar tetkikleri takip edilir. Kan gazı takipleri yapılır. Hastalarımızın günlük tüm bakımları uygulanır. Hasta ziyareti hergün , doktor izniyle sağlanmaktadır ve hasta yakınları doktor tarafından bilgilendirilir. Yoğun bakım ünitesine yatışta hasta yakınlarından bilgilendirilmiş onam alınır ve hastalara yapılacak müdahalelerde (bronkoskopi, trakeostomi, plevral biyopsi, torosentez vb.) Aile onayı alınarak yapılmaktadır.

Dahili yoğun bakım 1 ünitesi Anestezi ve reanimasyon kliniğinin idaresi altındadır.Bu kliniğin hekimleri dönüşümlü olarak çalışmaktadır. Yoğun bakım yan dal uzmanlık eğitimi verilmektedir.

UZMAN DOKTOR ODASI 7233
ASİSTAN ODASI 7235
HEMŞİRE ODASI 7252

 

Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı: 9 - Toplam Görüntülenme Sayısı: 615