KOAH

KOAH nedir?

 • Kronik bronşit veya amfizeme bağlı olarak ortaya çıkan, hava yolunda daralma ve akım hızlarında kronik, yavaş progresyon gösteren irreversibl azalma olarak tanımlanmıştır.
 • KOAH'ın insidansı, morbidite ve mortalitesi tüm dünya da giderek artmaktadır. Kişisel duyarlılık önemli olmakla birlikte sigara içilmesi ve çevresel etkenler ön planda sorumlu tutulmaktadır.. KOAH toplumda erişkin erkeklerde %4-6 oranında görülürken kadınlarda %1-3 oranındadır.KOAH halen dünyada 4. ölüm nedenidir ve gelecekte prevelans ve mortalitenin daha da artacağı tahmin edilmektedir. KOAH'a bağlı ölüm hızı giderek artış göstermiştir. İş göremezlik açısından KOAH halen 12. sıradadır ama 2020 yılında 5. sıraya çıkacağı tahmin edilmektedir.
 • KOAH yavaş ilerleyen ve zaman içinde kötüleşme gösteren bir hastalıktır.
 • Başlangıçta hastalığın belirtileri belli belirsiz iken zaman içinde hastayı iş göremez hale getirebilir.
 • Hastalığın ilerleme hızı ve belirtilerin şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterir.

RİSK FAKTÖRLERİ
Çevresel Faktörler
1.Sigara

 • Aktif içici
 • Pasif içici

2.Mesleki karşılaştırmalar
3.Hava kirliliği

 • -Dış ortam
 • İç ortam

4.Sosya-ekonomik faktörler/yoksulluk
5.Diyetle ilgili faktörler

 • Oksidandan zengin
 • Antioksidandan fakir

6.İnfeksiyonlar

Kişive Ait Faktörler

 • antitripsin eksikliği
 • Genetik faktörler
 • Aile öyküsü
 • Etnik faktörler
 • Yaş
 • Bronş hiperaktivitesi
 • Atopi (alerji)
 • Düşük doğum ağırlığı

KOAH’ın Belirtileri Nelerdir?

 • Öksürük
 • Balgam çıkarma
 • Nefes darlığı(hipoksi ve nefes darlığı hafıza kaybı ve dikkatte azalmaya neden olur.)
 • Dispne
 • Göğüs Ağrısı(hastalığa özgü değildir.Psikiyatrik sorunlarda gelişebilir. Aktivite kısıtlanması depresyon, karamsarlığa yol açar. )
 • KOAH’ta tanı klinik belirtilerin değerlendirilmesi,radyolojik yöntemler (PA akciğer grafisi gibi) ve solunum fonksiyon testleriyle konur
 • KOAH'ta tedavi amaçları şunlar olmalıdır;
 • Hastalığın ilerlemesini önlemek
 • Semptomları gidermek
 • Egzersiz toleransını arttırmak
 • Hayat kalitesini arttırmak.
 • Komplikasyonları önlemek veya tedavi etmek
 • Mortaliteyi azaltmak
 • Tedaviye ilişkin yan etkileri önlemek veya azaltmak

Sigaranın bırakılması tüm tedavi programı boyunca  uygulanması gereken bir amaçtır.

Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı: 41 - Toplam Görüntülenme Sayısı: 2718