Nükleer Tıp

Nükleer tıp, hastalıkların teşhis ve tedavisinde düşük dozda radyoaktif işaretli maddelerin kullanımını ve bu maddelerinin vücutta dağılımının görüntülenmesi şeklindeki tıbbi görüntüleme uygulamalarını içerir. Radyoaktif maddeler hastaya damar, ağız veya solunum yoluyla verilerek teşhis ve tedavi için kullanılırlar. Nükleer tıp, radyolojik tetkiklerden farklı olarak organların anatomik detaylarından ziyade fonksiyonlarını göstermesi temeline dayanır.

Bölümümüzde SPECT özelliği bulunan bir adet çift başlı gama kamera cihazı ve bir adet PET-BT cihazı bulunmaktadır.

Nükleer Tıp Bölümünde solunum sistemi, kalp-damar sistemi, iskelet sistemi, tiroid, paratiroid, genitoüriner sistem, santral sinir sistemi, enfeksiyon ve inflamasyon görüntülemeleri yapılabilmektedir.

PET-BT

PET-BT (Pozitron Emisyon Tomografisi – Bilgisayarlı Tomografi) aynı anda anatomik ve fonksiyonel görüntülemenin yapılabildiği ileri görüntüleme yöntemlerinden olup, daha çok kanser hastalarının teşhisinde, kanserin evresinin saptanmasında ve tedavisinin takibinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bazı santral sinir sistemi ve kalp-damar sistem hastalıklarının teşhisinde de PET-BT tetkikinden faydalanılmaktadır.

PET-BT tetkikinde FDG adı verilen, radyoaktif olarak işaretlenmiş şeker molekülleri kullanılarak kanser hücrelerindeki metabolik değişikler tespit edilmektedir.

Hastaya damar yoluyla radyoaktif şeker (glukoz) verildikten sonra şeker moleküllerinin vücutta dağılması için yaklaşık bir saat kadar beklenilmekte, daha sonra PET-BT cihazı yardımı ile bu moleküllerin vücudun hangi bölgelerinde yoğunlaştığı tespit edilmektedir. Başta kanser hücreleri olmak üzere kimi hastalıklı dokular, radyoaktif şeker moleküllerini diğer dokulara göre daha fazla biriktirmeleri ile ayırt edilebilmektedir. Böylece hastalığın yaygınlığı, takibi ve tekrarlama durumu hakkında bilgi edinilebilmektedir.

Hastanemizde tıbbi görüntüleme üniteleri ile radyoterapi ünitesindeki tüm tıbbi cihazlar birbirleri ile Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri (PACS) aracılığı ile entegre edilmiş durumdadır. Bu sayede hastalarımıza daha etkin bir şekilde tanı ve tedavi hizmetleri sunulabilmektedir.

Sintigrafi

Nükleer Tıp incelemeleri hastaya sıkıntı vermeyen kolay incelemelerdir. Genel olarak sintigrafi incelemeleri olarak adlandırılır.  Radyoaktif madde verilerek görüntüleme yapılmasına sintigrafi denir.  Rahatsızlıklar bu şekilde tespit edilebilmektedir. Hastaya zarar vermez. Bu madde ile işaretlenmiş proteinler vücut dokularında hangi oranlarda tutulduğunu gösteren hassas aletlerle ölçülen bir sistemdir. Prob ucu ile tespit edilmektedir. Radyoaktif maddelerin taşıdıkları enerji ile orantılı ışıklanma görülür ve bu ışıklanma fotoğraf filmi ile fark edilir.

Sintigrafi ile solunum sistemi, kalp-damar sistemi, iskelet sistemi, tiroid, paratiroid, genitoüriner sistem, santral sinir sistemi, enfeksiyon ve inflamasyon görüntülemeleri yapılabilmektedir.

Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı: 14 - Toplam Görüntülenme Sayısı: 563