Personel Şube

1- Ayrılış - Başlayış İşleri
2- Sgk İşe Giriş – Çıkış Bildirgeleri
3- Fiili Hizmet Zammı ile ilgili yazışmalar
4- Emeklilik İşleri
5- Sözleşmeli Personellerin sözleşmelerini yenileme/fesih işlemleri
6- Personellerin derece/kademe terfilerinin takibi ve gerekli kurumlara ve birimlere bildirilmesi
7- Geçici görevli gelen – giden personellerin tabibi ve yazışmalarını yapmak
8- Personel Şube ile ilgili hastane içi genelge ve duyuruları yazarak dağıtmak
9- Eğitime gelen – gidenlerin yazışmalarını yapmak ve takip etmek
10- Nöbet Listelerini ve Aylık Poliklinik Çalışma Çizelgelerini hazırlamak ve duyurusunu yapmak
11- Aylık İmza Föylerinin hazırlanması, dağıtılması ve toplanması
12- Sendika üyelik ve istifalarının yazışmalarını ve takibini yapmak
13- Asalet tasdik işlemlerini takip etmek
14- Hizmet birleştirme ve okul bitirenlerin intibakları ile ilgili yazışmaları yapmak
15- Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Takibi
16- Hastane içi görevlendirme yazışmaları yapmak
17- İstatistik Birimine branşına göre aylık personel sayılarını bildirmek
18- İzin Kayıtları (Yıllık, Ücressiz, Hastalık, Kongre, Mazeret, İdari, Refakat, Doğum Öncesi/Sonrası v.b.) ile ilgili gerekli yazışmaları ve takibini yapmak
19- Sağlık Raporu kayıtlarını tutmak ve SGK'ya e-mail ile bildirmek
20- Personel Yaka Kartının düzenlenmesi
21- İmza karşılığı yemek yiyenlerin listesini çıkarmak
22- İzinli olan personelleri günlük olarak Hastane Diyetisyenliğine bildirmek
23- EPK kararlarının yazılarını yazmak
24- Uzmanlık Eğitimi gören Asistan Doktorların rotasyonlarının yazışmalarını ve takibini yapmak
25- Personellerin askerlikle ilgili yazışmalarını yapmak
26- Stajyer öğrencilerin ayrılış-başlayışları hakkında yazışmaları yapmak
27- Disiplin (soruşturma, inceleme, ön incelemev.b.) işlerini yapmak
28- Yazılan yazıları idarecilere imzalatmak ve takibini yapmak

Birim Sorumlusu

 Tıpbi Sekreter

Merdim BOZAN

Tıpbi Sekreter

Hülya EKİCİ

Memur

Hüsne ALAKARA

Tıpbi Sekreter

Haydar ŞİMŞEK

     V.H.K.İ

Çiğdem EZER

      V.H.K.İ

Sevim KARADAĞ

   Hizmetli

Reyhan YILDIZ

Hizmetli

Sırrı ŞAHİN

Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı: 18 - Toplam Görüntülenme Sayısı: 584