Radyoloji

Hastanemizin Radyoloji Bölümü'nde bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, renkli doppler ultrasonografi ve röntgen cihazları (CR) mevcuttur.

Hastanemize başvuran hastaların çoğunluğu akciğer hastalıkları nedeniyle başvurduğundan, yapılan radyolojik incelemelerin çoğunluğunu da akciğer görüntülemeleri oluşturmaktadır. Bununla birlikte Radyoloji Bölümü'nde mevcut görüntüleme cihazları ile sadece solunum sistemine değil, tüm vücuda yönelik görüntüleme tetkikleri yapılabilmektedir.

Bölümde sadece tıbbi görüntüleme hizmetleri değil, aynı zamanda teşhis ve tedaviye yönelik girişimsel radyolojik işlemler de gerçekleştirilmektedir. Bilgisayarlı tomografi eşliğinde akciğer kitle biyopsisi, bilgisayarlı tomografi eşliğinde akciğer apsesi boşaltılması ve ultrason eşliğinde torasentez (akciğer zarları arasında biriken sıvının iğne ile alınması) görüntüleme eşliğinde yapılan bu girişimsel işlemlerin başlıcalarını oluşturmaktadır.

Tıbbi görüntüleme alanındaki teknolojik ilerlemelere paralel olarak hastanemizin Radyoloji Bölümü'nde kullanılan cihazlar da yenilenmiş olup bu yolla hastalarımıza etkin ve çağdaş bir tıbbi görüntüleme hizmeti sunulması amaçlanmaktadır.

Hastanemizde tıbbi görüntüleme üniteleri ile radyoterapi ünitesindeki tüm tıbbi cihazlar birbirleri ile Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri (PACS) aracılığı ile entegre edilmiş durumdadır. Bu da hastalarımıza ait tüm verilerin bir arada değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.

 

Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı: 22 - Toplam Görüntülenme Sayısı: 485