Vezne

İŞ TANIMI: Hastaneye tedavi olmak için sosyal güvencesi olmayan hastaların; muayene, müdahale, acil, müşahade, laboratuvar ve tetkik ile birlikte harcanan malzemelerin bedelini tahsil etmek, gerekli belgeleri hastadan alarak hastanın bilgisayar işlemlerini yaparak hastaya fatura kesmek.

  1. Tamamlanmış belgelere dayanarak para almak, ödeme işlerini yapmak ve vezne alındı makbuzlarını hazırlamak.
  2. Tahsil edilen paraları günü gününe kasa defterine kaydetmek, bunların muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak.
  3. İşletmeye ait para ve evrakı işletme kasasında saklamak.
  4. Kasa sayımı yapmak.
  5. Kasada açık varsa ilgililere bildirmek.
  6. Sosyal güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayan hastalara taahhütname yapmak.

Dahili Telefon: 7042

   

Sağlık Teknikeri

Harun METİN

Yeni Bina

 

Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı: 29 - Toplam Görüntülenme Sayısı: 553