Yoğun Bakım Üniteleri

Dahili Yoğun Bakım Ünitesi

Yandal Asistanı (Yoğun Bakım)
Uzm.Dr. MEHMET RAŞİT AYTE
Özgeçmiş İndir

24 Kasım 2009 tarihinde Dahili yoğun bakım-1 ünitesi adı altında 2 izole oda, 8 normal yoğun bakım yatağı olmak üzere 10 yataklı yoğun bakım ünitemiz hizmete girmiştir. Hastaların bütün yaşamsal fonksiyonları ve bakımları 24 saat boyunca ekibimizce karşılanmaktadır. Dahili yoğun bakım-1 ünitesine, acil servisten, polikliniklerden, kliniklerden ve diğer hastanelerden transfer ile üniteye önceden bildirilerek kabul edilen hastalar yatırılır. Kliniklerden veya acil servisten konsültasyon istenildiğinde yerinde değerlendirme ve lüzum halinde acil ilk müdahale yapılır. Dahili yoğun bakım-1 ünitesine alınması uygun bulunan hastanın bekletilmeden, uygun transport koşulları sağlanarak ilgili servis doktoru ve hemşiresiyle yoğun bakıma transferi yapılır.

Dahili yoğun bakım-1 ünitesine, invaziv veya noninvaziv mekanik ventilasyon gereksinimi olan veya olabilecek akut solunum yetmezliği, KOAH akut alevlenme, ARDS, akut akciğer ödemi, ağır astım atağı, pulmoner tromboemboli, pnömoni, diffüz alveolar hemoroji, masif plevral efüzyon,bronşektazi, atelektazi, pnömotoraks, intertisyel akciğer hastalıkları, ekstra pulmoner solunum yetmezliği nedenleriyle ortaya çıkan solunum yetmezliği durumları, postpartum solunum yetmezliği, anaflaksi, CO zehirlenmesi, genel durumu bozulan koma, şok vb. tablodaki hastalar ve servislerde CPR uygulanıp yanıt alınan hastalar kabul edilir.

Dahili yoğun bakım-1 hastaları monitörize ve genellikle mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edilirler. Hekimler tarafından hastaların tanılarına uygun medikal tedavileri düzenlenir. Gerekli konsültasyonları istenir. Tüm laboratuar tetkikleri takip edilir. Kan gazı takipleri yapılır. Hastalarımızın günlük tüm bakımları uygulanır. Hasta ziyareti hergün , doktor izniyle sağlanmaktadır ve hasta yakınları doktor tarafından bilgilendirilir. Yoğun bakım ünitesine yatışta hasta yakınlarından bilgilendirilmiş onam alınır ve hastalara yapılacak müdahalelerde (bronkoskopi, trakeostomi, plevral biyopsi, torosentez vb.) Aile onayı alınarak yapılmaktadır.

Dahili yoğun bakım 1 ünitesi Anestezi ve reanimasyon kliniğinin idaresi altındadır.Bu kliniğin hekimleri dönüşümlü olarak çalışmaktadır. Yoğun bakım yan dal uzmanlık eğitimi verilmektedir.

UZMAN DOKTOR ODASI 7233
ASİSTAN ODASI 7235
HEMŞİRE ODASI 7252

 

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi

Hastanemizin cerrahi yoğun bakım ünitesi; ikisi izole olmak üzere 11 adet yatağa sahiptir. Her yatakta monitör ve mekanik ventilatör bulunmaktadır. Ünitemize öncelikli olarak göğüs cerrahisi operasyonu yapılan hastalar post operatif takip edilmektedir. Bunun yanı sıra cerrahi kliniği ve diğer göğüs hastalıkları kliniklerinden, küçük müdahale (tüp torakostomi, rijit bronkooskopi sonrası vs.) yapılıp, yoğun bakım ihtiyacı olan, monitorize edilmesi gereken hastalar kabul edilerek tedavi ve bakımı yapılmaktadır. Ayrıca acil servis ve dış merkezlerden gelen travma hastaları da tedavi edilmektedir.

1. Basamak Yoğun Bakım

Uzman Tabip (Göğüs Hast. ve TBC)
Uzm.Dr. DENİZ ÇELİK
Özgeçmiş İndir
Eğitim Görevlisi (Göğüs Hast.ve TBC)
YUSUF TUĞRUL ŞİPİT
Özgeçmiş İndir
Uzman Tabip (Göğüs Hast. ve TBC)
Uzm.Dr. MURAT YILDIZ
Özgeçmiş İndir

GENEL ÖZELLİKLER: 17/05/2013 tarihinden bu yana hizmet veren birimimiz 12 yatak , 12 adet invaziv non invaziv ventilatör ile hizmet vermektedir. Birimimizde 1 birim sorumlusu, 1 göğüs hastalıkları uzmanı ve 8 adet hemşire görev yapmaktadır.

HASTA POTANSİYELİ: Birimimizde 2. Ve 3. Basamak yoğun bakımdan ve acil servisten çıkan, ancak solunum yetmezliği devam eden, non invaziv mekanik ventilasyon, destek tedavisi ve 24 saate yakın takibi gereken hastaların yatırıldığı ve tedavi edildiği yoğun bakımdır.

Hayati bulguları stabil hale gelen hastaların tedavisinin evde sürdürülebilmesi için gerekli olan ev tipi tıbbi cihazlar sağlık kurulu ile temin edilip, hasta ve yakınlarına gerekli eğitimler verilerek taburcu edilir.

ODA SAYISI: Yoğun bakımımızda 7oda bulunmaktadır. Bu odaların 5 tanesi 2 yataklı, 2 taneside tek yataklıdır.

YATAK SAYISI: Yoğun bakım birimimiz 12 adet yatakla hizmet vermektedir.

EĞİTİM GÖREVLİSİ 7193
UZMAN DOKTOR ODASI 7198
ASİSTAN ODASI 7187
HEMŞİRE ODASI 7186
Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı: 16 - Toplam Görüntülenme Sayısı: 626