T.C.

Sağlık Bakanlığı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Ankara İli 2.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliği

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hastanemiz 2015 yılı Eylem Planı Doğrultusunda Yapılan Çalışmalara Dair

Ocak ? Haziran Ay?ları Faaliyet Raporu

1. Hastanemiz 2015 yılı Eylem Planı hazırlanmış olup, bu kapsamda hizmet kalitesini yükseltmek, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak için gerekli işlemler, standart uygulamalar belirlenmiş ve acil ihtiyaçların giderilmesi hedeflenmiştir.

2. Hastanemiz 2015 yılı ?Görev Dağılımları Kitabı? çıkarılmış ve ilgililere tebliğ edilmiştir. Bu kapsamda, 31.10.2012 tarih ve 3131 sayılı TKHK Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ilgili maddeleri ve Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları göz önünde bulundurularak, Başhekim yardımcıları, Müdür yardımcıları, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürlüğü görev dağılımları, Hizmet Alımları Kontrol Teşkilatları ve Muayene Komisyon Üyeleri, Mal Alımları Muayene Komisyon Üyeleri, ilgili mevzuatlar doğrultusunda oluşturulan komite üyeleri ve birim sorumluları belirlenmiştir. Tüm görev yeri değişikliklerinin yazılı olarak yapılarak ilgililere tebliğ edilmesi sağlanmaktadır.

3. 2014 Mali Yıl Sonu İşlemleri tamamlanmıştır.

4. 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi için 2 adet negatif/pozitif basınçlı oda yapımı planlanmıştır. Ayrıca, ünite içerisine Diyaliz Cihazı kurulumu ve bunun için gerekli izinlerin alınması çalışmaları devam etmektedir.

5. Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitelerinde görevlendirilmek üzere Klinik Destek Personeli hizmet alımı İhale hazırlıkları tamamlanmıştır.

6. Palyatif Bakım Ünitesi Tescil çalışmaları TKHK Tıbbi Hizmetler Daire Başkanlığı ekibi ile Hastanemizde değerlendirme çalışması yapılarak tamamlanmış ve tescil alınmıştır.

7. Hastanemiz hastalarının Ambulans ile ek binalar arası güvenli transferi amacıyla uygulamanın standartize edilmesi ile ilgili personel planlaması yapılmıştır. Taşıma sırasında sağlık personeli olarak; Doktor ve Hemşire, destek personeli olarak Danışma- Karşılama personeli görevlendirilmiştir.

Entübe hastaların transferi ?Portabl Venilatör? ile sağlanmaktadır.

8. Diş Polikliniğine ?Dijital Periapikal Röntgen Cihazı? alımı yapılarak kurulumu sağlanmıştır.

9. Hastanemiz Tıbbi Cihaz İstemleri ile birlikte Hastanemiz Uyku Laboratuvarı hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile PSG Cihazı alımı talebi Genel Sekreterliğimize iletilmiştir.

10. Hastanemize ?Pediatrik Ve Yetişkin Rijit Ve Fiberoptik Bronkoskopi Ünitesi? kurulması için gerekli düzenlemeler başlatılmış olup tıbbi cihaz istemleri genel sekreterliğimize iletilmiştir.

11. Verimlilik Karnesi Değerlendirmeleri yapılmış olup, değerlendirme sonrası revize edilmesi gereken maddeler ile ilgili görevlendirmeler ?Tamim? şeklinde yazılmış ve ilgili idari birimlere ulaştırılmıştır.

12. Sağlık Kalite Standartları gereği yapılmış olan 2015 yılı ?Özdeğerlendirme? sonucu Göğüs Cerrahisi Servisindeki hastaların izole edilebileceği bir oda izolasyon odası olarak belirlenmiştir.

13. Hastanemiz oksijen sistemlerinin revizyonu ile ilgili hastabaşı panellerine negatif basınç ekleme , oksijen ve vakum jucklarının yenilenmesi çalışması tamamlanmıştır.

14. Ek bina ve Kemoterapi binası kesin kabul işlemleri için girişimlerde bulunulmuş, ?Kesin Kabul Komisyonu? tarafından tespit edilen eksiklikler Bakanlığımız Yatırımlar Genel Müdürlüğü ve Yükleniciye bildirilmiştir. Konu idaremiz tarafından takip edilmektedir.

15. Yağmur Suyu ve Atık Su Projesi İhalesi Hastanemiz tarafından yapılmış olup, Yüklenici firma ile 10.11.2014 tarihinde sözleşme yapılarak Şubat Ay?ı içerisinde çalışma tamamlanmıştır.

16. Yağmur Suyu ve Atık Su Projesi sonrasında Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt yapımı ile Hastanemiz yerleşkesi içerisinde gerekli trafik işaret ve işaretçileri için tespit çalışması yapılmış ve gerekli uygulamalar için Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler sonrası gerekli çizim çalışmaları ve duba yapımı tamamlanmış, hastane bahçesinde belirlenen alanlara peyzaj çalışmaları devam etmektedir.

17. Hastanemiz bahçesinde yapılan asfaltlama çalışmalarından sonra bozulan, kırılan ya da ilk defa yapılması gereken yol kenarı kaldırım ve yürüme alanlarının yenilenme ve yapım çalışmalarına başlanmıştır.

18. Hastanemiz su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonu yılın ilk ayında yapılarak tamamlanmıştır.

19. 2015 yılı tıbbi cihaz, teknik sistemlerin bakım ? onarımları tamamlanmıştır. İlk 6 aylık süreç için Kalibrasyon işlemleri Şubat Ay?ı içinde tamamlanmış olup, ikinci 6 ay için Temmuz ay?ında çalışmalara başlanmıştır.

20. Cihazların Barkodlama işlemleri için barkod cihazı alınmış ve 2015 yılı sonuna kadar Barkodlama işlemlerinin tamamlanması planlanmıştır

21. Tesis Güvenliği açısından Asansör Uygunluk Belgelerinin alınması için hazırlanan rapor kapsamında, standartlar çerçevesinde asansör yenileme ve düzenleme çalışmaları yapılmış ve ?Asansör Ruhsatı? ile ?Yeşil Etiket? alımı tamamlanmıştır.

22. Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin verimli kullanımı ve olağanüstü durumlarda olası veri kayıplarını önlemek amaçlı ?Yedek Server? alımı yapılmıştır.

23. Hastanemiz WEB sitesi tasarımı ile ilgili alım işlemleri tamamlanmış ve HD kalitesinde WEB yayınına başlanmıştır.

24. 2 ay süreli İş Güvenliği Uzmanı hizmet alımı, 3 ayrı dönem halinde yapılmıştır. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kapsamında alınacak önlemler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanunu gereği, İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimleri tamamlanmış, Risk analizleri ve Acil Durum Planları oluşturulmuştur.

1. Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği kapsamında hasta memnuniyetini artırma amaçlı şampuan, duş jeli, klozet bandından oluşan ? Otelcilik Hizmet Kiti? (Buklet malzemeleri) alımı tamamlanmış olup kliniklerde kullanımına başlanmıştır. Hastanemiz WC ?lerine kötü koku, böcek vb. karşı önlem olması amacıyla WC matik taktırılmıştır.

25. Hastanemizdeki mevcut depoların (ayniyat depo, sarf depo, biyomedikal depo, medikal depo vb.) düzenlemeleri yapılarak , yeni ve ergonomik depo alanları oluşturulmuştur.

26. Hasta memnuniyetini artırmak, motivasyon sağlamak ve sağlıkta güven duygularını artırmak amacıyla taburcu olan, tedavisi aralıklarla devan eden hastaların Hastane Yönetiminin katılımlarıyla evde hasta ziyaretine başlanılmıştır.

27. Hastanemiz ?Kantin ?Kafeterya ve Otomat Alanları? kiralama çalışmaları Genel Sekreterliğimizin koordinasyonuyla devam etmektedir.

?Kantin ?Kafeterya? hizmeti veren mevcut alan için ihale hazırlıklarının tamamlanacağı tarihe kadar hasta ve çalışan memnuniyeti açısından mevcut kantin s özleşmesi 4+2 ay süre ile uzatılmıştır.

28. Hastanemizin mesai saatleri dışında İdari açıdan denetlenebilmesi amacıyla İdarecilerimiz İcap Nöbet Listesi hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.

2. İdarecilerimizden ve teknik ekip çalışanlarından oluşan ?Tasarruf Tedbirleri Denetim Ekibi? çalışmalarına devam etmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ?Enerji Verimliliği? kapsamında bilinçlendirme ve eğitim amaçlı afişler talep edilmiş ve 4 grup afiş hastanemize gönderilmiştir. Temin edilen afişlerin uygun alanlara asılması sağlanmıştır.

29. Hastanemizin farklı birimlerinde kullanılmak üzere 170 Adet geri dönüşüm kutusu alınmıştır.

30. Enerji verimliliği kapsamında, Hastanemiz koridorlarında bulunan flüoresan ampullerin led aydınlatma sistemine dönüşümü için Sağlık Bakanlığı Logolu LED aydınlatma armatür alımı yapılmıştır.

31. Hastanemiz bahçesinde gece görüşü ve güvenliğin daha etkin sağlanabilmesi amacıyla mevcut aydınlatmalar ve eksik olanların tespiti için bir çalışma yapılarak eksik olan bahçe aydınlatmaları için talep yapılmıştır

32. Hastane bahçesine etkin sulama sistemi kurulumu için şartname oluşturulmuş ve talep yapılmıştır. Süreç satınalma aşamasındadır.

33. Hastanemiz için kurumsal kimlik kapsamında profesyonel tanıtım filmi çalışmaları devam etmektedir.

34. Hastanemiz, yağmur suyu oluklarının yenilenmesi çalışması tamamlanmıştır.

35. Temizlik ve güvenlik personelinin erkek ve bayan soyunma odaları ve dolapları yenilenmiştir.

36. Servisler arası geçiş için kartlı geçiş sistemi istemi yapılmış olup, yapım aşamasındadır.

37. Güvenlik Kamera Kayıtlarının 2 ay geriye dönük süre ile muhafaza edilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Hastane içi ve dışı tüm alanların mevcut kamera durumu ve eksik olan yerlerin tespiti için kroki üzerinde tespit çalışması başlatılmıştır.

38. Yangın Kapılarının yoğun duman ve olası yangın durumlarında otomatik açılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

39. Belirli aralıklarla Büyükşehir belediyesi ile entegre çalışılarak hastanemiz yerleşkesi kaldırım ve asfalt yıkamaları yapılmaktadır.

40. Yeni Arşiv alanı planlaması yapılmış ve kart okuyuculu kapı giriş sistemi çalışması tamamlanmıştır. Hasta dosyalarının elektronik ortama aktarılması süreci devam etmektedir.

41. Arşiv Otomasyon çalışmalarına başlanılmış ve bu konuda personele eğitim verilmiştir.

42. Adli vakalarda kullanılan hasta dosyaları için ?Adli Arşiv? uygulaması başlatılmıştır.

43. Gelen - Giden evrakların düzenli olarak elektronik ortamda kayıt ? arşiv işlemlerinin etkin duruma getirilmesi amacıyla Giden Evrakın Elektronik Sistemde Arşivleme işlemine geçilmiştir.

44. Hastanemiz Radyoloji Birimi giriş bölümü, koridor ve büro odalarının tadilatı için (aydınlatma, havalandırma, elektrik, data hatları, asma tavan değişimi, boya- badana işlemleri) projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Proje önerilerindeki en ergonomik çözüm üzerinden tadilat çalışmaları planlanacaktır.

45. C Blok alt kat alanına, tavandan gelen su sızıntılarını önlemek amacıyla Radyoloji üzerinde bulunan Mutfak ile ilgili tadilat çalışması yapılarak zemin yenilenmiş ve yalıtımı yapılmıştır. Ayrıca boya, fayans tadilat ve mutfak WC yenileme çalışmaları yapılmıştır.

46. Hastanemiz Sterilizasyon Ünitesinde birim çalışanlarının birer tane iş birer tane de günlük kıyafetleri için giyinme dolapları ve ek dolaplar temin edilerek giyinme alanlarında yeni bir düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, hastanemiz teknik servisi tarafından ünitenin boya, badana vb. işleri tamamlanmıştır.

47. Hastanemizde hizmet alımı temizlik ve güvenlik personellerinin erkek ve bayan soyunma odaları ve dolapları yenilenmiştir.

48. Hastanemiz D blok ve ana bina ?Deprem Etüt? çalışmaları kapsamında hazırlanan şartnamede, Bakanlığımız tarafından tebliğ edilen hususlar doğrultusunda değişiklik yapılmış ve talep yenilenmiştir. Mevcut binalarımız için güçlendirme test sonucuna göre tadilat ve düzenleme çalışmalarına yön verilecektir.

49. 2015 yılı Bakım-Onarım Yatırım Planı kapsamında ele alınan hususlar:

a. Hastane binalarının dış cephe onarımı ve boyası:

Dış cephe boyası için Genel Sekreterliğimize resmi yazı yazılmıştır. Değerlendirmelerin sonucuna göre işlem tesis edilecektir.

b. D Blok Tadilatı:

TBC Klinikleri fiziksel koşullarının hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliği açısından yetersiz olması nedeniyle 100 Yataklı TBC Hastane Yapımı Projesi Bakanlığımıza sunulmuş olup, Bakanlığımızca yatırım planı yoğunluğu nedeniyle daha ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu doğrultuda süreç içinde hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla Acil Eylem Planı hazırlanmış ve tespitlerin yapılarak raporlaştırılmış ve Genel Sekreterliğimize sunulmuştur.

c. Sterilizasyon ünitesi yapımı:

Genel Sekreterliğimizin görüşü doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

d. Isı Santrali ve Medikal gaz merkezi yapımı:

TEMSAN ekibin raporu doğrultusunda Genel Sekreterliğimiz ile görüşmeler devam etmektedir.

e. Mikrobiyoloji ve TBC Laboratuvarı Tadilatı :

Mikrobiyoloji Laboratuvarı izolasyonu, tezgah ve kapı değişimleri gibi tadilat işleri tamamlamış ve ruhsat alım başvurusu yapılmıştır.

f. Hastalarımız tarafından kullanılan tüm Genel WC?lerin ergononik kullanıma uygun duruma getirilmesi amacıyla yenilenmesi planlanmış ve Genel Sekreterliğimize yazı ile bildirilmiştir.

50. Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda ?Hasta Mahremiyeti? sağlamak amacıyla Hastanemiz Klinikleri hasta odaları ve müdahale odalarına Paravan Perde yapımı tamamlanmıştır.

51. Hasta transferi için kullanılan tekerlekli sandalye uyumlu ergonomik oksijen tüpleri alınmış olup kliniklere dağıtımı yapılmıştır.

52. Klinik ve birimler için acil arabası ve acil çantası planlaması yapılmıştır.

53. Verimlilik karnesi doğrultusunda, yönetmeliğe uygun olarak Ameliyathane yarı steril alan düzenlemesi yapılmıştır. oluşturulmuştur.

54. Ameliyathane Anestezi birimine Entübasyon Bronkoskopi cihazı alımı yapılmıştır.

55. 2. Basamak Yoğunbakım ve cerrahi Yoğunbakım Hastabaşı mönitörleri yenilenmiştir.

56. Dahili Yoğun Bakım Ünitesine 5 adet havalı yatak alımı yapılmıştır.

57. Yönetmelik gereği Bronkoskopi Ünitesinde hasta karşılama ve hasta gözlem odaları düzenlemesi yapılmıştır.

58. Yönetmelik gereği tüm birimler için kilitli narkotik dolabı alımı yapılmıştır.

59. Mesai sonrasındaki hasta transferlerinin sağlık personeli refakatinde sağlanması için Acil Servis hemşirelerinden oluşan İcap Listesi düzenlenmiştir.

60. Hemşire gözlem ve bakım planlarının elektronik ortama aktarılması amacıyla çalışmalar, 1. Basamak Yoğunbakım Ünitesinde Pilot Uygulama olarak başlatılmıştır.

61. Hastalarımız tarafından kullanılan Genel WC?lerin ergononik kullanıma uygun duruma getirilmesi amacıyla Cerrahi Kliniğinde bulunan 2 adet WC ve lavabo yenilenerek hastaların hizmetine sunulmuştur.

62. Hastane Klinikleri boya çalışması devam etmektedir.

63. Stajer öğrencilere süreli kimlik kartı verilmesi uygulamasına geçilmiş ve Stajer Öğrenci Eğitim ve Planlama Hemşiresi görevlendirilmesi yapılmıştır.

64. Hizmet alım personelinin işe giriş, çalışma- izin süreçlerinin takibi ve işten ayrılış işlemlerinin mevzuat çerçevesine takip edilebilmesi amacıyla ? Hizmet Alımı Personel Özlük Birimi? kurulmuş ve adli işlem (Davalar, emeklilik işlemleri, tazminatlar vb.) takiplerinin de bu birim tarafından sürdürülmesi sağlanmıştır.

65. Atık Nötralizasyonu (Biyokimya atıkları) ile ilgili numune alınması ve nötralizasyonu sonrası çevre dostu atık olarak kanalizasyona salınabilirliğinin araştırılması süreci devam etmektedir.

66. Hastanemizin 'Solunum Hastalıkları' dergisi 2014 2. Sayısı, 250 adet olarak Bakanlığımızdan alınan onayın ardından basımı yapılmıştır.

Eğitim Faaliyetleri:

67. Hizmet alım personellerinin işten ayrılış işlemlerinin mevzuat çerçevesine takip edilebilmesi amacıyla Genel Sekreterliğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Cenan Yelken tarafından ?Kontrol Teşkilatı?, ?Muayene Komisyonu? ve ?Firma Temsilcileri? nin katılımının sağlandığı ve eğitim verilmiştir.

68. 26.03.2015 tarihinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili Vakıf Gönüllüsü Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından eğitim verilmiştir.

69. 25.03.2015 tarihinde Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Ankara Göğüs Cerrahları Toplantısı hastanemizde yapılmıştır.

70. 10.04.2015 tarihinde, TÜSAD ve ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ işbirliği İle??Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu?? Tuğra Konferans Salonumuzda? düzenlenmiştir.

71. 07.05.2015 tarihinde, ?Akciğer Sağlığı ve Yoğunbakım Derneği? tarafından düzenlenen ?Eğitim Buluşmaları?, ?İlginç Toraks BT Örnekleri? sunumları ile Hastanemiz Tuğra Konferans Salonu?nda gerçekleştirilmiştir.

72. Tüm Hastane personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmiştir.

3. Toplumsal cinsiyet , kadına yönelik şiddet genel hukuki çerçeve ve 6284 sayılı kanun eğitimi Kadın Dayanışma Vakfı tarafından verilmiştir.

4. Aile içi iletişim eğitimi Keçiötren Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) tarafından verilmiştir. Güvenli sürüş ve trafik kuralları eğitimi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından verilmiştir.

5. Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Kapsamındaki hizmet alım personel gruplarında 01.01.2015 tarihinden itibaren ?Oryantasyon Eğitimleri?ne başlanılmıştır.

Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı: 10 - Toplam Görüntülenme Sayısı: 268